Titul B02508

Strejček Ferdinand: Olověné boty včerejška

obálka
Topič 1945.
dobrý stav, na krajích trochu zažloutlé
Cena: 70 Kč
Kategorie: odborné